AWJTwente


Ditt onderzoek  is een onderdeel van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJTwente).

In de AWJTwente werken de volgende partijen samen:

-          GGD Regio Twente;

-          Universiteit Twente;

-          Saxion Hogeschool;

-          de veertien Twentse gemeenten;

-          UMC Groningen.


Binnen de werkplaats staat de Twentse zorg rondom kwetsbare kinderen centraal. Rondom dit onderwerp worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het hoofddoel van de AWJT is een structurele samenwerking en kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar worden gebracht. Lees meer over de Academische Werkplaats Jeugd Twente op de website www.awjtwente.nl.