Academische Werkplaats Jeugd Twente


Het onderzoek naar postpartum depressie is onderdeel van de Academische Werkplaats Jeugd Twente (verder genoemd AWJT).  In de AWJT werken GGD Regio Twente, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, de veertien Twentse gemeenten en UMC Groningen samen. In de werkplaats staat de Twentse zorg rondom kwetsbare kinderen centraal en wordt dat onderwerp met onderzoek begeleid

 

Doel

Binnen de AWJT ‘Versterking van zorg voor kwetsbare kinderen’ speelt samenwerking tussen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), eerstelijnspartners en Twentse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) een belangrijke rol. Het hoofddoel van de AWJT is een structurele samenwerking en kennisinfrastructuur te ontwikkelen waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichter bij elkaar worden gebracht.

 

De AWJT biedt kansen voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van effectieve interventies en goede ketensamenwerking om de zorg voor de jeugd effectiever te maken.


NIEUWS

Posted by on Oct 31, 2012 in OUDERS, PROFESSIONALS, RESEARCHERS | Comments Off

Hier worden binnenkort nieuwsberichten geplaatst over het POST-UP onderzoek.    

read more