Doel van het onderzoek


Hoofddoel van dit onderzoek is om vast te stellen of screening door de jeugdgezondheidszorg op postpartumdepressie (PPD) de vroege detectie van moeders met PPD verbetert. Dit moet vervolgens resulteren in een sneller herstel van moeder, een betere ouder-kind interactie en daaraan gerelateerde opvoedkundige praktijken, en uiteindelijk in minder probemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van moeders met PPD. De screening moet kosteneffectief zijn en uitgevoerd kunnen worden op een manier die voor zowel ouders als professionals aanvaardbaar is.