Postpartum depressie


1 op de 10 vrouwen krijgt te maken met een depressie in de eerste maanden na de bevalling, een zogenaamde postpartum depressie. De meeste vrouwen hebben na de bevalling enkele dagen last van sterk wisselende emoties, ook wel kraamtranen of babyblues genoemd. Meestal duren deze klachten niet langer dan een paar dagen. Als de sombere gevoelens langer aanhouden kan er sprake zijn van een postpartum depressie. De moeder kan hier veel last van hebben, evenals haar naaste omgeving. Het kán ook negatieve gevolgen hebben voor het contact tussen moeder en baby en de verdere ontwikkeling van het kind.

Een postpartum depressie wordt regelmatig niet of laat herkend. Het blijkt voor zowel moeders als zorgverleners een stap om te onderkennen dat er sprake is van een depressie.

Mogelijk kan screenen door de jeugdgezondheidszorg helpen om een postpartum depressie bij moeders eerder op te sporen.  Indien nodig kan dan in een vroeg stadium verdere hulp worden aangeboden en het ontstaan van een goede band tussen moeder en kind gewaarborgd blijven.